De toekomst begint in het onderwijs

Home / De toekomst begint in het onderwijs

De urgentie om meer aandacht te besteden aan diversiteit in het onderwijs, is groter dan de meeste mensen denken. In hun boek ‘Help, onze school is gekleurd!’ schetsen Machteld de Jong en Huub Nelis hoe op veel plekken in het onderwijs, van basisscholen, middelbare scholen, het mbo, tot het hbo en het wo, docenten zich handelingsverlegen voelen in veel situaties waarin ze te maken hebben met jongeren met een migratieachtergrond.

Het studiesucces van jongeren met een migratieachtergrond is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun

autochtone leeftijdsgenoten en veel van hen voelen zich minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders. Wat dat zegt over de toekomst van de integratie laat zich raden.

Daarnaast laat ook de kansengelijkheid nog veel te wensen over. Formeel heeft elk kind in Nederland dezelfde kansen, maar als we geen specifieke ondersteuning bieden aan bepaalde kinderen met een migratieachtergrond, zien we dat ze aan het eind van hun schoolcarrière, vaak niet het niveau halen dat ze cognitief aan moeten kunnen. Door taalachterstanden en een tekort aan specifieke ondersteuning komen deze jongeren minder ver, iets waar ze zelf weinig aan kunnen doen. Ze hadden de pech om geboren te worden in een gezin dat ze minder goed kon helpen om goed te presteren op school.

Hoe sneller we de huidige generatie allochtone jongeren helpen om hun potentie echt te benutten, hoe sneller de grote verschillen tussen groepen met verschillende culturele achtergronden verdwijnt.

Diversiteit is een onderwerp waar iedere onderwijsinstelling in Nederland mee te maken heeft: hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet thuis voelen op school? En hoe ga je als ouder om met verhalen over de diversiteit op school, vooral als dat problemen oplevert?

Eyeopener met praktische tips

Met veel voorbeelden en anekdotes uit het onderwijs en tientallen praktische tips is Help, onze school is gekleurd een onmisbare eyeopener voor docenten en beleidsmakers, voor ouders die meer willen weten over de dagelijkse realiteit waarin hun kind op school rondloopt, en voor iedereen die beseft dat de toekomst van Nederland daar begint: op school.

Help, onze school is gekleurd!, Huub Nelis, Machteld de Jong

Nijgh & van Ditmar (2018)

Paperback – 304 pagina’s

ISBN: 9789038803777

Prijs: € 21,50