Masterclass voor docenten

Home / Masterclass voor docenten

MASTERCLASS VOOR DOCENTEN, MENTOREN EN SLB’ERS UIT VO en MBO

Omgaan met diversiteit en culturele en religieuze verschillen in de klas

Diversiteit is een onderwerp waar iedere school in Nederland mee te maken heeft: hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met jongeren met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet thuis voelen op school? En hoe ga je als docent om met de diversiteit op school, vooral als dat problemen oplevert? In deze masterclass gaat het erom sensitiever te worden voor diversiteit en tegelijk realistisch te kijken naar situaties binnen het onderwijs.

Eyeopeners met veel praktische tips

In deze masterclass bespreken we de belangrijkste uitdagingen waar docenten, mentoren en andere medewerkers in een school voor komen te staan. Groepsvorming in de klas, jongeren die niet mee mogen op kamp, onbegrijpelijk of lastig gedrag, ‘gedoe’ met de islam, onbereikbare ouders, taalproblemen. Wat kun je nu wel zeggen en wat niet en wanneer? Het komt allemaal aan de orde, met veel ruimte voor eigen inbreng. Tijdens de masterclass geven we veel voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk met daarbij heel concrete tips hoe je als docent met deze situaties om kunt gaan.

Middagdeel: training met jongerenacteurs

In de middag gaan we praktisch aan de slag met verschillende situaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen en vaak tot ongemakkelijke situaties leiden. Eerst lopen we de basis van gespreksvaardigheden met elkaar langs en geven antwoord op vragen als: Hoe creëer je een veilige sfeer? Waar moet je rekening mee houden als je met jongeren praat? Hoe ga je het gesprek aan over lastige onderwerpen die te maken hebben met de culturele of religieuze achtergrond van jongeren? Je definieert je persoonlijke uitdaging.

Daarna oefenen we in kleine groepjes met jongerenacteurs. Deze jongeren zitten nog op de middelbare school en zijn geschoold als trainingsacteur. Ze bereiden van tevoren verschillende soorten cases voor, op basis van input van de deelnemers. Elk gesprek wordt geëvalueerd, zodat je leert van de jongerenacteurs en van de andere deelnemers. Wat ging goed en wat kan beter?

“Dat jullie acteurs hebben uit de betreffende leeftijdsgroep is echt heel fijn dat vond ik een absoluut pluspunt.” (deelnemer masterclass, oktober 2017)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Trainers
Deze masterclass wordt gegeven door de auteurs van het recent verschenen boek ‘Help, onze school is gekleurd!’, Machteld de Jong (lector diversiteitsvraagstukken bij Inholland) en Huub Nelis (oprichter van Youngworks). In het middagdeel werken ze samen met een trainer van Factor Veermans en verschillende jongerenacteurs.

Voor wie?
Om de masterclass zo interactief mogelijk te houden hanteren we een maximum van 16 deelnemers. Deelnemers zijn docenten, mentoren, SLB’ers en coaches uit alle onderwijsniveaus (po, vo, mbo, hbo), die meer inzicht willen krijgen in hun relatie met leerlingen/studenten met een migratieachtergrond.

Locatie en tijden
De masterclass vindt plaats op donderdag 14 juni 2018 bij Youngworks, bureau voor onderzoek en communicatie gericht op jongeren. We heten je welkom in onze oude school aan de Prinsengracht 437 in Amsterdam. Inloop is om 09:30, we starten om 10.00 uur en sluiten rond 16.30 af met een hapje en een drankje voor wie dat wil. Na het programma bevind je je midden in het centrum met de 9-straatjes om de hoek.

Prijs
De kosten voor de masterclass bedragen € 495 (ex BTW), hierbij is inbegrepen de catering, workshopmaterialen en hand-outs en een exemplaar van ons boek ‘Help, onze school is gekleurd!’

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Machteld de Jong via 06-51649872 of info@gekleurdeschool.nl