Masterclass voor onderwijsmanagers

Home / Masterclass voor onderwijsmanagers

MASTERCLASS VOOR ONDERWIJSMANAGERS (DIRECTEUREN, TEAMLEIDERS, OPLEIDINGMANAGERS)

Omgaan met diversiteit en culturele en religieuze verschillen in de school

Diversiteit is een onderwerp waar iedere school in Nederland mee te maken heeft: hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met jongeren met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet thuis voelen op school? Hoe kun je hier als onderwijsorganisatie rekening mee houden en hoe geeft je vorm aan een organisatie die enerzijds sensitief is voor diversiteit, maar tegelijkertijd ook duidelijke antwoorden biedt op problemen die hieruit kunnen voortkomen? Hoe ondersteun je docenten en andere medewerkers hierbij? En hoe zorg je voor een goede teamsfeer?

Eyeopeners met veel praktische tips

In deze masterclass bespreken we de belangrijkste uitdagingen waar leidinggevenden binnen een schoolorganisatie voor komen te staan. Onbegrip tussen jongeren en docenten, jongeren die niet mee mogen op kamp, onbegrijpelijk of lastig gedrag, ‘gedoe’ met de islam, onbereikbare ouders, taalproblemen. Het komt allemaal aan de orde, met veel ruimte voor eigen inbreng. We geven veel voorbeelden uit het onderwijs en veel concrete tips.

Middagdeel: training met jongerenacteurs

In de middag gaan we praktisch aan de slag met verschillende gesprekssituaties. Hoe ga je met jongeren het gesprek aan op lastige onderwerpen die te maken hebben met hun culturele of religieuze achtergrond? Je definieert je persoonlijke uitdaging voor de dag. Daarna oefenen we in kleine groepjes met jongerenacteurs. Deze jongeren zitten nog op de middelbare school en zijn geschoold als trainingsacteur. Ze bereiden van tevoren verschillende soorten cases voor, op basis van input van de deelnemers. Elk gesprek wordt geëvalueerd, zodat je leert van de jongerenacteurs en van de andere deelnemers. Wat ging goed en wat kan beter?

“Dat jullie acteurs hebben uit de betreffende leeftijdsgroep is echt heel fijn dat vond ik een absoluut pluspunt.” (deelnemer masterclass, oktober 2017)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Trainers
Deze masterclass wordt gegeven door de auteurs van het recent verschenen boek ‘Help, onze school is gekleurd!’, Machteld de Jong (lector diversiteitsvraagstukken bij Inholland) en Huub Nelis (oprichter van Youngworks). In het middagdeel werken ze samen met een trainer van Factor Veermans en verschillende jongerenacteurs.

Voor wie?
Om de masterclass zo interactief mogelijk te houden hanteren we een maximum van 16 deelnemers. Deze dag is gericht op onderwijsmanagers uit alle onderwijsniveaus (po, vo, mbo, hbo), die meer inzicht willen krijgen in hun relatie met leerlingen/studenten met een migratieachtergrond. In het middagdeel gaat het over het verbeteren van gespreksvaardigheden met jongeren, waarbij culturele en religieuze issues binnen de school centraal staan.

Locatie en tijden
De masterclass vindt plaats op dinsdag 26 juni 2018 bij Youngworks, bureau voor onderzoek en communicatie gericht op jongeren. We heten je welkom in onze oude school aan de Prinsengracht 437 in Amsterdam. Inloop is om 09:30, we starten om 10.00 uur en sluiten rond 16.30 af met een hapje en een drankje voor wie dat wil. Na het programma bevind je je midden in het centrum met de 9-straatjes om de hoek.

Prijs
De kosten voor de masterclass bedragen € 495 (ex BTW), hierbij is inbegrepen de catering, workshopmaterialen en hand-outs en een exemplaar van ons boek ‘Help, onze school is gekleurd!’

Meer informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Machteld de Jong via 06-51649872 of info@gekleurdeschool.nl